Migranten / vluchtelingen

Empowerment Foundation trainings are only given in the Netherlands so far.
Therefore this information is only available in Dutch.
If you are interested in international trainings, please contact us. All trainings are about empowerment!

Voor migranten en vluchtelingen is het niet zo makkelijk om een eigen plek te vinden binnen vrijwilligers werk of studie. Taal problemen, het balanceren tussen twee culturen en het gebrek aan sociale contacten zorgen vaak voor onzekerheid. Toch ligt de toekomst van deze groep in Nederland. Daarom heeft de Empowerment Foundation speciale trainingen voor deze vrouwen en jongeren ontwikkeld.

De rode draad in alle trainingen is Empowerment, een methode om de deelnemers bewust te maken van hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten waardoor zij sterker en geëmancipeerder in deze samenleving kunnen participeren. Samengevat probeert de training antwoord te geven op de volgende vragen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe bereik ik dat?

Op basis hiervan wordt er aan een concreet stappenplan gewerkt om deze doelen ook te realiseren. In een Empowerment training wordt door de deelnemers gewerkt aan het versterken van het gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en identiteit.

De Empowerment Foundation heeft zich, naast de empowerment trainingen, gespecialiseerd in ‘het werken met levensverhalen.’ Het vertellen van je eigen verhaal, maar vooral de uitwisseling van de ervaringen met anderen werkt helend en versterkend. De Empowerment Foundation wil mensen van diverse leeftijden en achtergronden bij elkaar brengen om zo een persoonlijke dialoog op gang te brengen.

Reactie:

Hallo beste deelnemers aan de Empowerment training.
Het is alweer een tijd geleden dat wij met z’n allen de Empowermenttraining hebben gevolgd. We hebben het toen natuurlijk uitgebreid over onze dromen en plannen gehad. Daarom vind ik het leuk om jullie te vertellen dat ik mijn eigen bedrijf begonnen ben: Strongpeople, werving en selectiebureau voor mensen met talent en een lichamelijke beperking.

Ik hoop dat jullie ook allemaal doen wat jullie graag willen doen!

Sanya

Meer informatie over deze trainingen is te verkrijgen bij Eveline van de Putte. (Tel:  06 2839 3014 of via E-mail: eveline@empowermentfoundation.nl)